ΑρθραΕπιστήμη της Ψυχολογίας & ψυχοθεραπεία

Ψυχογένεσις

Επιστήμη της Ψυχολογίας & ψυχοθεραπεία

Της Ευαγγελίας Αλεξίου
Συμβουλευτική Ψυχολόγος
(Αριθμός μητρώου: 670)
Τηλ. 99838244

Η ψυχολογία είναι το σταυροδρόμι πολλών και διαφορετικών κλάδων, όπως η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία και η ιατρική. Αρχικά η ψυχολογία ήταν κομμάτι της φιλοσοφίας όπου πολλοί φιλόσοφοι από την Προ Χριστού εποχή ασχολούνταν με θέματα που άπτονται στον τομέα της σημερινής ψυχολογίας. Η ψυχολογία ως επίσημος αναγνωρισμένος κλάδος, εμφανίζεται γύρω στην δεκαετία του 1880.

Η ψυχολογία είναι η επιστήμη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει την συμπεριφορά και τις νοητικές και συναισθηματικές διεργασίες κυρίως των ανθρώπων αλλά και των άλλων έμβιων όντων. Παρόλα αυτά κατά διαστήματα έχουν δημιουργηθεί διάφοροι μύθοι για τον κλάδο της ψυχολογίας, όπως είναι για παράδειγμα το γεγονός ότι οι ψυχολόγοι έχουν «μαγικές δυνάμεις», ότι μπορούν να διαβάσουν τη σκέψη των άλλων, μπορούν να ερμηνεύουν όνειρα και να αναλύσουν το καθετί, μπορούν να καταλάβουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανθρώπου με μια ματιά.

Αυτό όμως που πραγματικά κάνει ένας ψυχολόγος είναι η μελέτη συμπεριφοράς συμμετέχοντα (ερευνητικά ή θεραπευτικά), διάγνωση ενδεχόμενων διαταραχών, ανάπτυξη θεραπευτικού πλάνου κατάλληλου για τις ανάγκες του θεραπευόμενου, ανάπτυξη προγραμμάτων (εργασιακών, ομαδικών και άλλων), κλινική ή γνωστική αξιολόγηση, εργασιακή/επαγγελματική Συμβουλευτική και τέλος συνεργασία με άλλους επαγγελματίες.

Όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο του επαγγέλματος στην Κύπρο είναι σημαντικό να αναφερθεί πως υπάρχουν πέντε αναγνωρισμένες ειδικότητες εφαρμοσμένη ψυχολογίας οι οποίες είναι Συμβουλευτική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Δικανική/Δικαστική Ψυχολογία και Εργασιακή / Οργανωτική Ψυχολογία. Παράλληλα, σημαντικό επίσης να τονιστεί πως κάθε ψυχολόγος είναι καθήκον του να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας. Ο κώδικας δεοντολογίας είναι ένα είδος κοινωνικού συμβολαίου με τους αποδέκτες των υπηρεσιών μιας επαγγελματικής ομάδας. Τα βασικότερα στοιχεία του κώδικα δεοντολογία των ψυχολόγων είναι η εχεμύθεια και το απόρρητο.

Είναι σημαντικό ωστόσο να σημειωθεί ότι, ο ψυχολόγος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε άρση του απορρήτου, σύμφωνα και με το άρθρο 27 του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, σε περιπτώσεις όπου:
– Υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή σας ή τη ζωή κάποιου τρίτου ατόμου.

– Υπάρχουν πληροφορίες για κακοποίηση ή/και παραμέληση ανηλίκων, ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρίες.

– Σε περίπτωση δικαστικής εντολής.

– Εάν ζητηθεί γραπτώς από εσάς (π.χ. για σκοπούς συνεργασίας με άλλους ειδικούς ή για αποστολή αναφοράς αξιολόγησης)

Εν κατακλείδι άξιο αναφοράς είναι πως βασική προϋπόθεση ανάμεσα στον ψυχολόγο και τα άτομα που τον επισκέπτονται να υπάρχει απόλυτη επαγγελματική σχέση. Για αυτό το λόγο ο ψυχολόγος δεν μπορεί να έχει ταυτόχρονα δυο ή και περισσότερους ρόλους με το άτομο αυτό. Ο ψυχολόγος δεν δύναται να παρέχει θεραπεία σε ένα συγγενή, φίλο ή σε άτομο από τον άμεσο κοινωνικό του κύκλο.