Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε χρειάζεται κάποιος επίσκεψη στο ψυχολόγο; +

Στη ζωή ενός ατόμου, υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί να διαχειριστεί τις δυσκολίες που του παρουσιάζονται με ένα λειτουργικό τρόπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η επίσκεψη στον ψυχολόγο, είναι το κλειδί για μία πιο λειτουργική καθημερινότητα. Μέσα από την έναρξη της θεραπευτικής σχέσης με έναν άνθρωπο επαγγελματία, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στην παροχή αντικειμενική βοήθειας, το άτομο μπορεί να καταφέρει να βρει εναλλακτικούς τρόπους βοήθειας, οι οποίοι θα τον οδηγήσουν στη λειτουργική καθημερινότητα και σε καλύτερη ποιότητα ζωής

Πως επιλέγω ψυχολόγο; +

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι σημαντική. Το κάθε άτομο μπορεί να επιλέξει τον ψυχολόγο του τόσο με αντικειμενικά όσο και με υποκειμενικά στοιχεία. Αναλυτικότερα, τα αντικειμενικά κριτήρια σχετίζονται με τη νομοθεσία της Κύπρου σχετικά με το επάγγελμα του ψυχολόγου. Στην Κύπρο είναι σημαντικό να γνωρίζει το άτομο πως υπάρχουν πέντε ειδικότητες εφαρµοσµένης ψυχολογίας που κατονοµάζονται ως κλινική ψυχολογία, συµβουλευτική ψυχολογία, σχολική/ εκπαιδευτική ψυχολογία, δικαστική/ δικανική ψυχολογία και οργανωτική/ βιοµηχανική ψυχολογία ή ψυχολογία εργασίας. Στο Μητρώο Εγγεγραµµένων Ψυχολόγων, είναι οι ψυχολόγοι οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ψυχολογίας από ανώτατη σχολή και μεταπτυχιακού προσόντος σε εγκεκριµένη ειδικότητα εφαρµοσµένης ψυχολογίας που αποκτήθηκε µετά από σπουδές διαρκείας δύο τουλάχιστον χρόνων συμπεριλαμβανομένου και πρακτική άσκηση χιλίων (1000) ωρών. (http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2009_1_059.pdf )

Όσον αφορά τα υποκειμενικά κριτήρια, το άτομο θα στηριχθεί στη θεραπευτική σχέση που θα αναπτυχθεί μέσα στο δωμάτιο ψυχοθεραπείας, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στη σύνδεση που θα νιώσει το άτομο μαζί με το ψυχολόγο του. Αυτά τα κριτήρια είναι ξεκάθαρο πως διαφοροποιούνται από άνθρωπο σε άνθρωπο

Πως διασφαλίζεται το απόρρητο κατά την ψυχοθεραπευτική σχέση; +

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος του ψυχολόγου, ο εκάστοτε ψυχολόγος έχει την υποχρέωση να διαφυλάξει όλες τις πληροφορίες που έλαβε κατά τη διάρκεια μίας συνάντησης. Το επαγγελματικό απόρρητο καλύπτει οτιδήποτε είδε, άκουσε ή αντιλήφθηκε ο ψυχολόγος σχετικά με το άτομο που είχε συνάντηση. Ο ψυχολόγος μπορεί να λύσει το επαγγελματικό απόρρητο κάτω από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν αντιληφθεί ότι:

(α) κινδυνεύει η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα του πελάτη του ή άλλων προσώπων

(β) υπάρχει κακοποίηση ανηλίκων, παραμέληση, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, παιδοφιλία, οικογενειακή βία

(γ) υπάρχει δικαστικό ένταλμα για εγκληματικές πράξεις

Πόσο διαρκεί μια συνάντηση και κάθε πόσο συχνά γίνεται; +

Μία συνάντηση ατομικής ψυχοθεραπείας στο ψυχολόγο διαρκεί 50 λεπτά και τις περισσότερες φορές έχει συχνότητα μία φορά την εβδομάδα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο της ατομικής ψυχοθεραπείας, αφού αυτό εξαρτάται από το κάθε άτομο και διαφέρει μίας και είναι μία πολύ προσωπική διαδικασία λόγω της μοναδικότητας του κάθε ατόμου.

Η συμβουλευτική ζεύγους και οικογένειας έχει περισσότερη διάρκεια, 90 λεπτά, και η συχνότητα είναι μία φορά την εβδομάδα.