Ατομική ψυχοθεραπεία

Ατομική ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία την οποία το άτομο επιλέγει να κάνει συνειδητά και αυτόβουλα. Το άτομο μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον έχει την ευκαιρία να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς το φόβο της κριτικής, σε συνθήκες πλήρους ενσυναίσθησης, άνευ όρων αποδοχής και εχεμύθειας. Το άτομο με συνοδοιπόρο τον ψυχολόγο πορεύεται σε νέα μονοπάτια με σκοπό να εντοπίσουν μαζί τα στοιχεία της ζωής του που τον κάνουν λιγότερο λειτουργικό. Μέσα από την ατομική ψυχοθεραπεία στόχος είναι να βρεθούν νέοι αποτελεσματικότεροι τρόποι διαχείρισης καταστάσεων με βασική προϋπόθεση τη θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο άτομο που προσέρχεται για ατομική ψυχοθεραπεία και τον ψυχολόγο.