Βιωματικά Εργαστήρια

Βιωματικά Εργαστήρια

Τα βιωματικά εργαστήρια είναι μία σειρά συναντήσεων ανά ομάδες των 6-12 ατόμων. Οι ομάδες μπορεί να αφορούν παιδιά, έφηβους ή ενήλικες. Ανάλογα με τη θεματολογία της κάθε συνάντησης διαφοροποιείται και ο στόχος της εκάστοτε ομάδας. Μερικές θεματικές ενότητες μπορεί να είναι η ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αναγνώριση συναισθημάτων, η συμβουλευτική γονέων σε συγκεκριμένα θέματα, η διαχείριση των προκλήσεων των νέων γονέων, η μητρότητα, το πένθος και άλλα. Νέα βιωματικά εργαστήρια θα αναρτώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο στην ιστοσελίδα μας όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα βιωματικά εργαστήρια μπορούν να εφαρμοστούν και σε διάφορες άλλες δομές, όπως σχολεία, κέντρα ανάπτυξης και εταιρείες κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα του Ψυχογένεσις.