Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία

Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία

Η διαδικτυακή ψυχοθεραπεία μπορεί να αναφερθεί και ως η πιο σύγχρονη μορφή στον τομέα της ψυχοθεραπείας. Σύμφωνα με το American Psychological Association η τηλε – ψυχολογία είναι η παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τηλέφωνο, διαδραστική τηλεδιάσκεψη αλλά και διαδικτυακά μέσα. Με αυτή τη διαδικασία παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα που η φυσική τους παρουσία στο χώρο του ψυχολόγου είναι δύσκολη αλλά και σε άτομα τα οποία ζουν στο εξωτερικό, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του κέντρου.  Όπως σε όλες τις ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις ο ψυχολόγος δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο και τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος, έτσι και στη διαδικτυακή συνάντηση ισχύουν τα ίδια.